Reprezentacja firm zagranicznych

Wspieramy zagraniczną firmę przez cały czas trwania projektu.

Pomagamy w sprawach pracowniczych i wspieramy pracownika w kontaktach z urzędami.

R

zgłoszenia, rejestracja i inne praktyczne sprawy pracowników delegowanych

R

zamawianie kart Valttikortti

R

deklaracje podatkowe

R

zgłoszenia do rejestru wynagrodzeń

R

organizowanie opieki zdrowotnej w miejscu pracy

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

ZAPYTAJ O OFERTĘ!